FB

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji terapeutycznej pomiędzy pacjentem i psychot​erapeutą ogniskując​ się wokół trudności przeżywanych przez pacjenta i ​sjnyr. Jest to forma terapii, w której dane techniki i strategie dopasowuje się indywidualnie do danego pacjenta i jego psychopatologii. ​

 

Zalicza się ją ​do terapii długoterminowych i wymaga co najmniej cotygodniowych, regularnych spotkań. Podstawowym narzędziem pracy jest tutaj dialog terapeutyczny i obserwacja​, co sytuuje ją w ramach tzw. "​talking cure"​(leczenie poprzez dialog​). Istotną jej​zaletą jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które zyskuje pacjent, pracując regularnie przez dłuższy czas ze swoim stałym psychoterapeutą. Podstawowe źródło zrozumienia i próby zdefiniowania problemów psychoterapia psychodynamiczna upatruje w nieświadomych dla pacjenta pragnieniach, siłach i tendencjach, które to najczęściej są źródłem werbalizowanych prze pacjenta objawów.

 

​Innymi słowy, głównym motorem zmiany w psychoterapii psychodynamicznej jest "refleksja nad nieświadomością" w myśl założenia Carla Junga, że "dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będzie nazywał to przeznaczeniem". Dodatkowo, w psychoterapii psychodynamicznej występuje, tzw. "sleeping effect", co oznacza, że oddziaływanie terapeutyczne utrzymuje się jeszcze przez kilka miesięcy po formalnym zakończeniu leczenia.
Aktualności