FB

Kontakt

 

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii ALTEA:

 

ul.  F. Roosevelta 4/4 (1 piętro)

 

60-829  Poznań

 

 

Zespół psychologów/psychoterapeutów:

 

mgr Adam Zajączkowski

nr tel.:  883-549-930

e-mail: a.zajaczkowski@altea-poznan.pl

 

 

mgr Jakub Bętkowski

nr tel.: 607-890-442

e-mail: j.betkowski@altea-poznan.pl

 

 

mgr Justyna Kameduła

nr tel.: 532-514-801

e-mail:  j.kamedula@altea-poznan.pl

 

 

mgr Katarzyna Chałupa

nr tel.: 532-514-501

e-mail:  k.chalupa@altea-poznan.pl

 

 

mgr Monika Adamska

nr tel.: 728-389-199

e-mail:  m.adamska@altea-poznan.pl

 

 

mgr Edyta Piątek

nr tel.: 796-275-016

e-mail:  e.piatek@altea-poznan.pl

 

 

 

mgr Michał Sieński

nr tel.: 720-751-817

e-mail:  m.sienski@altea-poznan.pl

 

Aktualności