FB

Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia rozpoczyna się zwykle od 3 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych, podczas których zbierane są wstępne informacji na temat pacjenta oraz werbalizowanych przez niego trudności. Celem konsultacji jest określenie odpowiedniej formy pomocy i podjęcie wspólnie z pacjentem decyzji o ewentualnym rozpoczęciu psychoterapii. Może ona przybrać formę:

 

psychoterapii indywidualnej;  

 

psychoterapii grupowej;  

 

 

Jeśli zgłaszany problem leży poza obszarem kompetencji psychoterapeuty, to może skierować pacjenta do innego specjalisty, np.: lekarza psychiatry, neurologa, itp.

 

Udział w sesjach konsultacyjnych nie zobowiązują do podjęcia terapii.

 

Aktualności