FB

Opinie psychologiczne

Opinie psychologiczne wystawiane są często na potrzeby Sądu, np.: w sprawach rozwodowych czy przemocy domowej. Przed przeprowadzeniem operacji plastycznej czy też na potrzeby innych Instytucji. Opinia psychologiczna może dotyczyć opisu aktualnego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego lub kondycji psychicznej osoby badanej. Opinie wystawiane są zawsze w formie pisemnej razem z pieczątką psychologa - w takiej formie nabierają one mocy prawnej.

 

Aby wystawić opinię psychologiczną konieczne jest odbycie z pacjentem 3-4 spotkań diagnostycznych. W zależności od potrzeby wykorzystuje się wtedy wywiad diagnostczny, obserwacja, a czasmi testy psychologiczne (test inetigencji, test osobowosci, itp). 

 

Oprócz w/w opinii przeprowadzamy także diagnozy psychologiczne na użytek osób indywidualnych - najczęściej w postaci testów psychologicznych. Badania takie są przeprowadzane, gdy np.: osoba badana chce poznać swój Iloraz Inteligencji, chce poznać swoje cechy osobowości, cechy temperamentu, itp.

 

 

Badanie testowe może dotyczyć:

 

Diagnozy Inteligencji - 250 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

Badanie Preferencji Zawodowych - 180 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

Diagnozy Temperamentu - 120 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

Diagnoza Stylów Radzenia Sobie w Trudnych Sytuacjach Stresowych - 120 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

Badania Cech Osobowości - 150 zł - 300 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

Wielowymiarowa diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości (MMPI-2) - 550 zł (mgr Adam Zajączkowski)

 

 

Nr tel.: 883-549-930 

 

e-mail: a.zajaczkowski@altea-poznan.pl

Aktualności